HÄSTGÅRD

Alvesta arnhult 2:4

Storlek

70 000 kvm

Adress

Arnhult Södregård 9

Objekt

Hästgård

Arnhult Södregård

Omgiven av lövskog, stenmurar småbruten åkermark ligger denna vackra hästgård om ca 7 ha.

Gården ligger som sista hus på Arnhults byväg vilket ger ett lugnt och avskilt läge.

I bostadshuset finns fina originaldetaljer bevarade så som eldstäder och veranda, här finns alla möjligheter att skapa ett fint permanentboende. Huset har torpagrund, tak med betongpannor, träfasad och sannolikt timmerstomme. Bostadsytan är 108 kvm. 

Kontakt

Adress