ETABLERBAR MARK

Kvarteret Gölen

Storlek

43 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret Gölen

Mitt i mellan Flygplats- och Nylandarondellen ligger kvarteret Gölen om ca 4,3 ha med fint skyltläge mot väg 30. Kvarteret som är ca 100 meter djupt kan delas upp i mindre fastigheter.

Detaljplanen medger byggnation för service, tillverkningsindustri med lite omgivningspåverkan, kontorslokaler, restaurang, viss partihandel och drivmedelsförsäljning. 

Kontakt

Adress