ETABLERBAR MARK

Kvarteret KÄRRET

Storlek

90 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret Kärret

Vid den södra entrén till området ligger kvarteret Kärret om 9 ha med skyltläge mot riksväg 25. 
Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter. 

Detaljplanen medger byggnation av service, tillverkningsindustri med liten omgivningspåverkan, kontorslokaler, restauranger, viss partihandel och hotell/konferensanläggningar.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs ut under 2023/2024 men vissa delar av kvarteret går att byggstarta redan nu. 

Kontakt

Adress