ETABLEBAR MARK

Kvarteret LINGONTUVAN

Storlek

7000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret LINGONTUVAN

Strax söder om Flygplatsrondellen ligger fastigheten Lingontuvan 1 om ca 7000 kvm med skyltläge mot riksväg 30.

Detaljplanen medger byggnation för  kontorslokaler, restaurang, service, viss partihandel, drivmedelsförsäljning och andra verksamheter med lite omgivningspåverkan. 

Kontakt

Adress