ETABLERBAR MARK

Kvarteret MÅBÄRET

Storlek

50 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret mÅBÄRET

Strax norr om vägen mot Härlöv och Nylandaområdets tredje infart ligger kvarteret Måbäret om ca 5 hektar, kvarteret går att dela i mindre tomter. Kvarteret har skyltläge mot riksväg 30 och är ca 200 m djupt.

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret just nu och beräknas vara klart sommaren 2023. 

Kontakt

Adress