ETABLERBAR MARK

Kvarteret MON

Storlek

10 000 - 70 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret mON

Vid den södra entrén till området ligger kvarteret Mon om ca 7 ha. Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter. 

Detaljplanen medger byggnation av service, tillverkningsindustri med liten omgivningspåverkan, kontorslokaler, restauranger, viss partihandel och hotell/konferensanläggningar.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret under 2023/2024. 

Kontakt

Adress