ETABLERBAR MARK

Kvarteret MOSSEN

Storlek

60 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret mOSSEN

Vid den södra entrén till området ligger kvarteret Mossen om ca 6 ha. Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter.

Detaljplanen medger byggnation av service, tillverkningsindustri med liten omgivningspåverkan, kontorslokaler, restauranger, viss partihandel och hotell/konferensanläggningar.

Kontakt

Adress