ETABLERBAR MARK

Kvarteret tallvitmossan

Storlek

5 000 - 47 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret TALLVITMOSSAN

Strax norr om vägen mot Härlöv och Nylandaområdets tredje infart ligger kvarteret Tallvitmossan om ca 4,7 ha. Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter.

Detta är områdets smalaste kvarter och därmed ett av få ställen det går att skapa tomter om ca 5000 kvm.

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el fram till kvarteret byggs ut just nu och är färdigställt till sommaren 2023. 

Kontakt

Adress