PROJEKT

Snapperiskogen, Räppe

ADRESS

Högsbyvägen 5

HYRESGÄST

Maskin & Mekan i Växjö AB

tillträdesdatum

2020

Snapperiskogen, Räppe

Till vårt systerföretag Maskin och Mekan i Växjö AB har Hovs Mark & Maskin uppfört en ny anläggning på Högsbyvägen 5.

Fastigheten hyrs in sin helhet av Maskin och Mekan i Växjö AB. Fastigheten innehåller, kontor, personalutrymmen, verkstad, lager, tvätt och maskinhallar fullt ut anpassade för Maskin och Mekans verksamhet. Utvändigt finns det en gård för återvinning och lagring av olika sorts massor.

Henrik Swahn

Fastighetschef

0723-208902

henrik.swahn@hovsmarkomaskin.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Växjö

Adress