Välkommen till HOVS MARK & MASKIN

VÄLKOMMEN TILL HOVS MARK & MASKIN

Hovs Mark och Maskin är ett Fastighetsutvecklingsbolag. Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer
Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg. 

Vi utvecklar Kronoberg. Här har vi våra rötter och vårt ursprung. Med stolthet gräver vi där vi står och kommer så att fortsätta göra för en lång tid framåt. Vi vill med våra verksamheter och vår värdegrund vara med och fortsätta bidra till Kronobergs långsiktiga tillväxt och utveckling. 

Vi har tillsammans med vårt systerföretag Maskin och Mekan i Växjö AB stor erfarenhet av Fastighetsutveckling och Markterrassering och har alltid flera olika projekt igång samtidigt.

Hovs Mark och Maskin är ett Fastighetsutvecklingsbolag. Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg. 

Vi utvecklar Kronoberg. Här har vi våra rötter och vårt ursprung. Med stolthet gräver vi där vi står och kommer så att fortsätta göra för en lång tid framåt. Vi vill med våra verksamheter och vår värdegrund vara med och fortsätta bidra till Kronobergs långsiktiga tillväxt och utveckling. 

Vi har tillsammans med vårt systerföretag Maskin och Mekan i Växjö AB stor erfarenhet av Fastighetsutveckling och Markterrassering och har alltid flera olika projekt igång samtidigt.

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg

Adress