om oss

Om Hovs Mark och Maskin

Vi är är ett fastighetsutvecklingsbolag. Tillsammans med systerbolaget Maskin och Mekan i Växjö AB erbjuder vi färdigterrasserad mark för kommersiella verksamheter, men vi utvecklar även mark för bostäder.

Med kreativitet, engagemang och långsiktiga affärsrelationer bidrar vi till Växjös kommuns långsiktiga tillväxt och utveckling.

Bolagen är ägarledda och långsiktiga, Maskin och Mekan i Växjö AB firade 25 år 2020. Tillsammans borgar det för stabilitet och trygghet i alla led.

Vi är ett team med lång erfarenhet och goda kontakter i regionen som möjliggör att du får en effektiv process i alla led. Vi ser fram emot att hjälpa till att etablera er verksamhet i Kronoberg.