OM HOVS MARK & MASKIN

Hovs Mark och Maskin är ett fastighetsutvecklingsbolag. Tillsammans med systerbolaget Maskin och Mekan i Växjö AB erbjuder vi färdigterrasserad mark för kommersiella verksamheter, men vi
utvecklar även mark för bostäder.

Med kreativitet, engagemang och långsiktiga affärsrelationer bidrar vi till Växjös kommuns långsiktiga tillväxt och utveckling.

Bolagen är ägarledda och långsiktiga, Maskin och Mekan i Växjö AB firar 25 år 2020. Tillsammans
borgar det för stabilitet och trygghet i alla led.

Vi är ett team med lång erfarenhet och goda kontakter i regionen som möjliggör att du får en effektiv
process i alla led. Vi ser fram emot att hjälpa till att etablera er verksamhet i Kronoberg.

OM HOVS MARK & MASKIN

Hovs Mark och Maskin är ett fastighetsutvecklingsbolag. Tillsammans med systerbolaget Maskin och Mekan i Växjö AB erbjuder vi färdigterrasserad mark för kommersiella verksamheter, men vi
utvecklar även mark för bostäder.

Med kreativitet, engagemang och långsiktiga affärsrelationer bidrar vi till Växjös kommuns långsiktiga tillväxt och utveckling.

Bolagen är ägarledda och långsiktiga, Maskin och Mekan i Växjö AB firar 25 år 2020. Tillsammans
borgar det för stabilitet och trygghet i alla led.

Vi är ett team med lång erfarenhet och goda kontakter i regionen som möjliggör att du får en effektiv
process i alla led. Vi ser fram emot att hjälpa till att etablera er verksamhet i Kronoberg.

Kontakt

Adress