Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser inom Hovs Mark & Maskin

NYHETER

Detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde i Växjö har vunnit laga kraft och vi kan nu planera och arbeta mer konkret med en tidsplan för hela området

För närvarande utför vårt systerbolag Maskin och Mekan i Växjö AB markarbeten inom stora delar av området, innebärande anläggande av byggvägar, borttagning av vegetation och annat markarbete
fram till färdigterrasserade tomter, allt för att kunna erbjuda tomer till Växjös näringsliv så snart som möjligt.

Inom området pågår också en arkeologisk slutundersökning vilken beräknas vara klar under sommaren.

Det första som kommer att hända efter sommaren är att trafikverket påbörjar byggnationen av den södra cirkulationsplatsen utmed riksväg 30, mot riksväg 25 och den beräknas vara färdigställd under
detta året. Därefter påbörjas den norra cirkulationsplatsen, vid Nylandavägen, som skall vara färdigställd till nästa sommar. Där byggs även nya busshållplatser samt en gångtunnel under riksväg 30.

I höst påbörjas även byggnation av gata och VA i etapp 1 inom Nylanda. Etapp 1 är den södra delen från den första cirkulationsplatsen och sen sträcker etappen sig en bit norrut. Därefter påbörjas etapp 2 av gata och VA.

Enligt nuvarande tidsplan ser vi att de första tomterna är färdiga och förbereda för byggnation i slutet av året och med färdigställande/inflyttning hösten/vinter 2021.

Hovs Mark & Maskin önskar er en trevlig sommar.

140 hektar ny verksamhetsmark på attraktivt läge vid Nylanda

Kommunfullmäktige tog idag beslut om att godkänna detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde vid flygplatsen. Det innebär att Växjö snart har 140 hektar ny verksamhetsmark som täcker kommunens behov för många år framöver.

– Vi vill ge vårt näringsliv möjlighet att utvecklas och den möjligheten ger vi med Nylanda. Läget är bra, området är stort och detaljplanen är flexibel, berättar Henrik Swahn, projektledare Hovs Mark & Maskin

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder

Adress

  • Högsbyvägen 5
  • 352 74 Växjö