Ta del av senaste nyheter och aktuella händelser inom Hovs Mark & Maskin

NYHETER

Fortsatt stort intresse på Nylanda!

Vi är glada och stolta att kunna presentera nya etableringar på Nylanda.

I våras blev det klart att JSC Förvaltning och ÅGL Logistik  etablerar sig i det mellersta delen av Nylanda. Den primära verksamheten i byggnaden kommer utgöras av logistik.

Byggstart är beräknat till innan årsskiftet och beräknas färdigställas under 2022.

Även Micropower Group har förvärvat ett 9 ha stort område i den norra delen av Nylanda. Micropower planerar att färdigställa sin byggnation under 2024.  

Försäljningsarbetet pågår löpande och det är ett fortsatt bra intresse. Hovs mark och Maskin har tillsammans med Växjö kommun i dagsläget sålt och bokat ca 45 % av tomterna på Nylanda.

Byggklara villatomter i Alvesta - Hanaslöv

I anslutning till Hanaslöv friluftsområde växer nu bostadsområdet Lekaryd Norra fram.  Området är beläget strax Norr om Alvesta och väg 25 med endast 15 min resväg till Växjö.

 

Gata och VA är redan utbyggt och Vi kommer i höst påbörja terrassering av tomterna som sedan kommer säljas byggklara.

Är du intresserad av villatomt kontakta Maja Ivarsson, 0707-407049, maja.ivarsson@hovsmarkomaskin.se

Nylanda Verksamhetsområde, Öjaby – Växjö.

Arbetet på och bredvid området pågår för fullt och följer den utsatta tidsplanen, allt för att Nylanda skall vara möjligt att bebygga så fort som möjligt.

Trafikverket färdigställer under juli månad den norra cirkulationsplatsen vid Nylandavägen, utmed riksväg 30 som även blir en ny infart till Nylanda verksamhetsområde. Den södra cirkulationsplatsen färdigställs hösten 2021 och blir den södra infarten till området.   

Inom Nylanda färdigställs gata och VA i etapp 1 efter sommaren, etappen sträcker sig 800 meter från den södra entrén och sen norrut.

Etapp 2 av gata- och VA byggnationen påbörjas augusti 2021 och beräknas färdig sommaren 2022.  Etappen sträcker sig cirka 2300 meter från strax norr om vägen till Härlöv och ansluter sen till etapp 1 i söder.

Sommaren 2022 när gata och VA är klart i etapp 2 kan de första byggnaderna inom området tas i bruk.

Det är ett stort intresse i Nylanda från företag och vi har hittills avyttrat cirka 35 % av tomterna, detta innan någon gata är färdigbyggd. Det är ett oerhört starkt och positivt betyg till regionen, staden och området och givetvis oerhört glädjande att vi har haft rätt i vår tro och satsning på Nylanda som Växjös nya verksamhetsområde.

Det är ett fortsatt väldigt bra intresse med nya förfrågningar från företag om att etablera sig på Nylanda och önskar ni veta mer om området och ha en visning, tveka inte att ta kontakt med oss

Nu byggs Nylanda - Växjös nya verksamhetsområde.

Nu går det efterlängtade startskottet för Nylanda verksamhetsområde. Gator och VA börjar i dagarna att anläggas i södra delen och cirkulationsplatser utmed riksväg 30 kommer på plats under 2021.  Nylanda innehåller totalt 140 ha verksamhetsmark och är en viktig pusselbit för Växjös fortsatta tillväxt där Hovs Mark och Maskin samt Växjö kommun är markägare. Området kommer när det är klart att innehålla kontor, industri, lager/logistik samt andra typer av verksamheter. Detaljplanen är flexibel och möjligheterna är många och försäljningen av mark har påbörjats.

Sedan detaljplanen vann laga kraft i maj 2020 har förberedande markarbete utförts och de första verksamheterna kan påbörja byggnation av fastigheter under 2021 med färdigställande 2022. Området kommer att färdigställas etappvis under en tidsperiod på cirka 10 år.

Hovs Mark och Maskin har under hösten påbörjat arbetet med försäljning av mark och har till och med årsskiftet träffat bindande avtal med:

– Fellessons Byggnadsvaror AB

– IV Produkt AB

– Nivika Fastigheter AB

  • Vi är tacksamma och mycket nöjda med att dessa anrika och stabila bolag satsar i Växjö och specifikt Nylanda, det är ett kvitto på Växjös och Nylandas långsiktiga attraktivitet och vi kan nu fortsätta arbetet med att göra nya affärer på området som vi hoppas kunna presentera inom kort, säger Martin Sjöberg, ägare Hovs Mark och Maskin.

Med Nylandas etablering som ett nytt stort verksamhetsområde skapas möjligheter för befintliga Växjö företag att fortsätta växa. Där företag idag är trångbodda på befintliga platser i Växjö skapas nu nya möjligheter i Nylanda där företag kan fortsätta sin expansion och bidra till arbetstillfällen och tillväxt i kommunen. Nylanda erbjuder en typ av mått på verksamhets mark som vi tidigare inte har kunnat erbjuda och det skapar möjligheter för en ny typ av etableringar i kommunen.

  • Tre starka företag som väljer att säkra sin möjlighet till fortsatt expansion är oerhört positivt och ett kvitto på att Nylanda ligger rätt i tiden. Nivika förvärvade samtidigt även en fastighet av oss på Norremark i Växjö där en ny verksamhet kommer att etableras inom en snar framtid, fortsätter Martin Sjöberg, ägare Hovs Mark och Maskin.

Intresset för Nylanda är stort och Hovs Mark och Maskin räknar med att kunna fortsätta arbetet med nyetablering i gott tempo under 2021.

  • Vi har skapat ett verksamhetsområde med många naturliga inslag och andra mervärden som tillsammans med läget skapar en fin helhet. Vi har många intressenter i vår lista vilket är ett bevis på att produkten är tilltalande och efterfrågad, säger Henrik Swahn, Fastighetschef Hovs Mark och Maskin AB.

Nylanda Verksamhetsområde, Öjaby – Växjö

Det pågår förnärvarande mycket arbete på och bredvid området, allt för att Nylanda skall vara möjligt att bebygga så fort som möjligt.

Trafikverket har påbörjat byggnation av två styck cirkulationsplatser utmed riksväg 30 som blir nya infarter till Nylanda, beräknat färdigställande är i september 2021. Vid Nylandavägen blir det
busshållplatser samt en gång- och cykeltunnel under riksvägen.

Inom Nylanda har byggnation av gata och VA påbörjats längst ner i söder. Etapp 1 sträcker sig sen 800 meter norrut. Beräknat färdigställande är i september 2021. Etapp 2 av gata- och VA byggnationen påbörjas våren 2021 och skall vara klar till maj 2022. Etappen sträcker sig från strax norr om Härlövsvägen och ansluter sen till etapp 1 i söder.

I maj 2022 när gata och VA är klart i etapp 2 kan de första byggnaderna inom området tas i bruk. Området är nu möjligt att visa och vi har ett gott intresse i tomterna. Vill ni veta mer om området och ha en visning, tveka inte att ta kontakt med oss.

MARTIN SJÖBERG - ÅRETS FÖRETAGARE I VÄXJÖ KOMMUN

Martin Sjöberg, vd för Hovs Mark och Maskin och systerföretaget Maskin och Mekan i Växjö AB, utsågs idag till Årets företagare i Växjö kommun 2020. Priset delades ut av Företagarna Växjö i samråd med Växjö kommun.

VI HAR FLYTTAT KLART OCH SÄLJER NU VÅR FASTIGHET PÅ UTTERVÄGEN 1 - NORREMARK | VÄXJÖ

Fördelaktigt läge på norra industriområdet. Ca 1 300 kvm byggnad varav 1 000 kvm verkstad, lager, tvätt etc och 300 kvm kontorsdel. Tomtarea om 5576 kvm, allt i mycket gott skick. Vid intresse kontakta:

Henrik Swahn på 0723-208902 alt henrik.swahn@maskinomekan.se

Detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde i Växjö har vunnit laga kraft och vi kan nu planera och arbeta mer konkret med en tidsplan för hela området

För närvarande utför vårt systerbolag Maskin och Mekan i Växjö AB markarbeten inom stora delar av området, innebärande anläggande av byggvägar, borttagning av vegetation och annat markarbete
fram till färdigterrasserade tomter, allt för att kunna erbjuda tomer till Växjös näringsliv så snart som möjligt.

Inom området pågår också en arkeologisk slutundersökning vilken beräknas vara klar under sommaren.

Det första som kommer att hända efter sommaren är att trafikverket påbörjar byggnationen av den södra cirkulationsplatsen utmed riksväg 30, mot riksväg 25 och den beräknas vara färdigställd under
detta året. Därefter påbörjas den norra cirkulationsplatsen, vid Nylandavägen, som skall vara färdigställd till nästa sommar. Där byggs även nya busshållplatser samt en gångtunnel under riksväg 30.

I höst påbörjas även byggnation av gata och VA i etapp 1 inom Nylanda. Etapp 1 är den södra delen från den första cirkulationsplatsen och sen sträcker etappen sig en bit norrut. Därefter påbörjas etapp 2 av gata och VA.

Enligt nuvarande tidsplan ser vi att de första tomterna är färdiga och förbereda för byggnation i slutet av året och med färdigställande/inflyttning hösten/vinter 2021.

Hovs Mark & Maskin önskar er en trevlig sommar.

140 hektar ny verksamhetsmark på attraktivt läge vid Nylanda

Kommunfullmäktige tog idag beslut om att godkänna detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde vid flygplatsen. Det innebär att Växjö snart har 140 hektar ny verksamhetsmark som täcker kommunens behov för många år framöver.

– Vi vill ge vårt näringsliv möjlighet att utvecklas och den möjligheten ger vi med Nylanda. Läget är bra, området är stort och detaljplanen är flexibel, berättar Henrik Swahn, projektledare Hovs Mark & Maskin

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Växjö

Kontakt

Adress