Nylanda verksamhetsområde, Öjaby – Växjö

Det pågår förnärvarande mycket arbete på och bredvid området, allt för att Nylanda skall vara möjligt att bebygga så fort som möjligt.

Trafikverket har påbörjat byggnation av två styck cirkulationsplatser utmed riksväg 30 som blir nya infarter till Nylanda, beräknat färdigställande är i september 2021. Vid Nylandavägen blir det busshållplatser samt en gång- och cykeltunnel under riksvägen.

Inom Nylanda har byggnation av gata och VA påbörjats längst ner i söder. Etapp 1 sträcker sig sen 800 meter norrut. Beräknat färdigställande är i september 2021. Etapp 2 av gata- och VA byggnationen påbörjas våren 2021 och skall vara klar till maj 2022. Etappen sträcker sig från strax norr om Härlövsvägen och ansluter sen till etapp 1 i söder.

I maj 2022 när gata och VA är klart i etapp 2 kan de första byggnaderna inom området tas i bruk. Området är nu möjligt att visa och vi har ett gott intresse i tomterna. Vill ni veta mer om området och ha en visning, tveka inte att ta kontakt med oss.