Nylanda

växjös nya verksamhetsområde

Här kan ert företag växa

Se ledig mark

Om Nylanda

Nylanda är Växjös stora utvecklingsprojekt för verksamheter och området blir navet i det framtida växande Västra Växjö med kommunikationer, flygplats, service och handel. Nylanda är strategiskt beläget vid Växjös västra infart där riksvägarna 25 och 30 möts, endast 5 km från stadens centrum.

Här utvecklas 140 ha verksamhetsmark. Detaljplanen tillåter bebyggelse av lager/logistik, kontor, hotell/restaurang, industrier, tillverkningsindustri, viss partihandel och drivmedelsförsäljning. Området är stort, detaljplanen flexibel och möjligheterna många.

Område: Växjö

Yta: 140 hektar

Ledig yta: 90 hektar

Detaljplan söder Detaljplan norr

Vi söker dig som vill etablera:

Kontor

Industri

Hotell

Fordonsservice

Restaurang

Lager

Vi valde Nylanda

JSC – första företaget som flyttat in på området

Vi tror på Nylanda på 5-10 års sikt. Det är denna delen av Växjö som kommer att expandera med producerade företag och verksamheter. Självklart behöver det finnas en logistikpartner som kan ombesörja den delen av utvecklingen.

Micropower valde Nylanda

Med två verksamheter på olika platser idag valde Micropower Nylanda där de fick möjligheten till en stor tomt. Där kan de samordna sina två anläggningar under samma tak med enorma fördelar.

Ny anläggning för Atteviks

Då Växjö citykärna förtätats har det blivit svårare att bedriva verksamhet med tung trafik. Vi ser därför fram emot att etablera oss på Nylanda där vi får en bättre tillgänglighet både till våra kunder och till de stora vägarna.

JSC – första företaget som flyttat in på området

Vi tror på Nylanda på 5-10 års sikt. Det är denna delen av Växjö som kommer att expandera med producerade företag och verksamheter. Självklart behöver det finnas en logistikpartner som kan ombesörja den delen av utvecklingen.

Micropower valde Nylanda

Med två verksamheter på olika platser idag valde Micropower Nylanda där de fick möjligheten till en stor tomt. Där kan de samordna sina två anläggningar under samma tak med enorma fördelar.

Ny anläggning för Atteviks

Då Växjö citykärna förtätats har det blivit svårare att bedriva verksamhet med tung trafik. Vi ser därför fram emot att etablera oss på Nylanda där vi får en bättre tillgänglighet både till våra kunder och till de stora vägarna.

Vi har också valt Nylanda

logga micropower group
logga gbjbygg

Låt Nylanda inspirera dig!

Se filmen om Nylanda

Bli inspirerad och följ med på hur det ser ut på Nylanda.

Vill ni veta mer?

Låt oss bolla Nylandas möjligheter.

Maja Ivarsson

Mark- och exploateringsansvarig

0470-55 67 04

maja.ivarsson@maskinomekan.se