Hälften av tomterna på Nylanda är sålda

Utbyggnaden av Nylanda Verksamhetsområde pågår för fullt. Första etappens gata stod färdig i januari i år och andra etappen ska stå klar efter sommaren. Då kommer även delar av gatan öppnas upp för allmänheten. Nylanda Fastigheter har påbörjat byggnation på sin tomt vid vägen in mot Härlöv och dom beräknar kunna ta sin logistikfastighet i bruk hösten 2022.

I dagarna tillträder Flyglanda Lokaler sin tomt i mellersta delen av området. Bakom Flyglanda Lokaler står Staffan Dahlström och Santhe Dahl. Vi är mycket glada att två så väletablerade och lokala entreprenörer satsar på Nylanda.

Efterfrågan på tomterna på Nylanda är fortsatt god och över hälften är tomterna är sålda. Tomterna med skyltläge går först. Vill ni veta mer om vilka tomter som finns kvar? Hör av er!