Uppdatering Nylanda Vertksamhetsområde, Öjaby – Växjö

Arbetet på och bredvid området pågår för fullt och följer den utsatta tidsplanen, allt för att Nylanda skall vara möjligt att bebygga så fort som möjligt.

Trafikverket färdigställer under juli månad den norra cirkulationsplatsen vid Nylandavägen, utmed riksväg 30 som även blir en ny infart till Nylanda verksamhetsområde. Den södra cirkulationsplatsen färdigställs hösten 2021 och blir den södra infarten till området.

Inom Nylanda färdigställs gata och VA i etapp 1 efter sommaren, etappen sträcker sig 800 meter från den södra entrén och sen norrut.

Etapp 2 av gata- och VA byggnationen påbörjas augusti 2021 och beräknas färdig sommaren 2022. Etappen sträcker sig cirka 2300 meter från strax norr om vägen till Härlöv och ansluter sen till etapp 1 i söder.

Sommaren 2022 när gata och VA är klart i etapp 2 kan de första byggnaderna inom området tas i bruk.

Det är ett stort intresse i Nylanda från företag och vi har hittills avyttrat cirka 35 % av tomterna, detta innan någon gata är färdigbyggd. Det är ett oerhört starkt och positivt betyg till regionen, staden och området och givetvis oerhört glädjande att vi har haft rätt i vår tro och satsning på Nylanda som Växjös nya verksamhetsområde.

Det är ett fortsatt väldigt bra intresse med nya förfrågningar från företag om att etablera sig på Nylanda och önskar ni veta mer om området och ha en visning, tveka inte att ta kontakt med oss.