Fortsatt stort intresse på Nylanda!

Vi är glada och stolta att kunna presentera nya etableringar på Nylanda.

I våras blev det klart att JSC Förvaltning och ÅGL Logistik etablerar sig i det mellersta delen av Nylanda. Den primära verksamheten i byggnaden kommer utgöras av logistik.

Byggstart är beräknat till innan årsskiftet och beräknas färdigställas under 2022.

Även Micropower Group har förvärvat ett 9 ha stort område i den norra delen av Nylanda. Micropower planerar att färdigställa sin byggnation under 2024.

Försäljningsarbetet pågår löpande och det är ett fortsatt bra intresse. Hovs mark och Maskin har tillsammans med Växjö kommun i dagsläget sålt och bokat ca 45 % av tomterna på Nylanda.