Nu byggs Nylanda – Växjös nya verksamhetsområde

Nu går det efterlängtade startskottet för Nylanda verksamhetsområde. Gator och VA börjar i dagarna att anläggas i södra delen och cirkulationsplatser utmed riksväg 30 kommer på plats under 2021. Nylanda innehåller totalt 140 ha verksamhetsmark och är en viktig pusselbit för Växjös fortsatta tillväxt där Hovs Mark och Maskin samt Växjö kommun är markägare.

Området kommer när det är klart att innehålla kontor, industri, lager/logistik samt andra typer av verksamheter. Detaljplanen är flexibel och möjligheterna är många och försäljningen av mark har påbörjats.

Sedan detaljplanen vann laga kraft i maj 2020 har förberedande markarbete utförts och de första verksamheterna kan påbörja byggnation av fastigheter under 2021 med färdigställande 2022. Området kommer att färdigställas etappvis under en tidsperiod på cirka 10 år.

Hovs Mark och Maskin har under hösten påbörjat arbetet med försäljning av mark och har till och med årsskiftet träffat bindande avtal med:

  • Fellessons Byggnadsvaror AB
  • IV Produkt AB
  • Nivika Fastigheter AB

Vi är tacksamma och mycket nöjda med att dessa anrika och stabila bolag satsar i Växjö och specifikt Nylanda, det är ett kvitto på Växjös och Nylandas långsiktiga attraktivitet och vi kan nu fortsätta arbetet med att göra nya affärer på området som vi hoppas kunna presentera inom kort, säger Martin Sjöberg, ägare Hovs Mark och Maskin.

Med Nylandas etablering som ett nytt stort verksamhetsområde skapas möjligheter för befintliga Växjö företag att fortsätta växa. Där företag idag är trångbodda på befintliga platser i Växjö skapas nu nya möjligheter i Nylanda där företag kan fortsätta sin expansion och bidra till arbetstillfällen och tillväxt i kommunen. Nylanda erbjuder en typ av mått på verksamhets mark som vi tidigare inte har kunnat erbjuda och det skapar möjligheter för en ny typ av etableringar i kommunen.

Tre starka företag som väljer att säkra sin möjlighet till fortsatt expansion är oerhört positivt och ett kvitto på att Nylanda ligger rätt i tiden. Nivika förvärvade samtidigt även en fastighet av oss på Norremark i Växjö där en ny verksamhet kommer att etableras inom en snar framtid, fortsätter Martin Sjöberg, ägare Hovs Mark och Maskin.

Intresset för Nylanda är stort och Hovs Mark och Maskin räknar med att kunna fortsätta arbetet med nyetablering i gott tempo under 2021.

Vi har skapat ett verksamhetsområde med många naturliga inslag och andra mervärden som tillsammans med läget skapar en fin helhet. Vi har många intressenter i vår lista vilket är ett bevis på att produkten är tilltalande och efterfrågad, säger Henrik Swahn, Fastighetschef Hovs Mark och Maskin AB.