Småland är stenrikt

Delar av Nylandaområdet har tidigare brukats och odlats, ett klassiskt inslag i vår småländska jordbruksmark är stenmurarna. Det är något speciellt med våra stenmurar, det påminner oss om allt det envisa och strävsamma arbete som utförts. Det som på något vis format smålänningen.

För att ta med historien in i det nya, har det byggts upp stenmurar i den södraentrén till Nylandaområdet. Det kommer även byggas nya stenmurar av den gamla stenmursstenen från Gullhalla vid den norra entrén till området (vid vägen mot Härlöv)

Arbetet med utbyggnaden av området går bra, efter sommaren drar etapp 3 på VA- och gatuutbygganden i gång och hälften av området är färdigterrasserat. I höst kommer delar av den första byggnaden tas i bruk, det är ÅGL som flyttar in i sitt lager. Roligt att ha första företaget på plats ute på Nylanda!

I höst startar även Micropower sin byggnation.