Detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde i Växjö har vunnit laga kraft

Vi kan nu börja planera och arbeta mer konkret med en tidsplan över hela området.

För närvarande utför vårt systerbolag Maskin och Mekan i Växjö AB markarbeten inom stora delar av området, innebärande anläggande av byggvägar, borttagning av vegetation och annat markarbete fram till färdigterrasserade tomter, allt för att kunna erbjuda tomer till Växjös näringsliv så snart som möjligt.

Inom området pågår också en arkeologisk slutundersökning vilken beräknas vara klar under sommaren.

Det första som kommer att hända efter sommaren är att trafikverket påbörjar byggnationen av den södra cirkulationsplatsen utmed riksväg 30, mot riksväg 25 och den beräknas vara färdigställd under detta året. Därefter påbörjas den norra cirkulationsplatsen, vid Nylandavägen, som skall vara färdigställd till nästa sommar. Där byggs även nya busshållplatser samt en gångtunnel under riksväg 30.

I höst påbörjas även byggnation av gata och VA i etapp 1 inom Nylanda. Etapp 1 är den södra delen från den första cirkulationsplatsen och sen sträcker etappen sig en bit norrut. Därefter påbörjas etapp 2 av gata och VA.

Enligt nuvarande tidsplan ser vi att de första tomterna är färdiga och förbereda för byggnation i slutet av året och med färdigställande/inflyttning hösten/vinter 2021.

Hovs Mark & Maskin önskar er en trevlig sommar.