ETABLERBAR MARK

Kvarteret Havtornet

Storlek

30 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret Havtornet

Längst i norr ligger kvarteret Havtornet om ca 3 hektar med både närhet till omkringliggande naturområden och skyltläge mot riksväg 30. 

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager/logistik, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret just nu och beräknas vara klart sommaren 2023. 

Kontakt

Adress