ETABLERBAR MARK

Kvarteret Tallmyren

Storlek

10 000 - 60 000 kvm

Adress

Växjö Nylanda

Objekt

Verksamhetsmark

Kvarteret TALLMYREN

Strax söder om vägen mot Härlöv vilken även är Nylandaområdets tredje infart ligger
kvarteret Tallmyren om ca 6 hektar, kvarteret går att dela i mindre tomter.

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion,
lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Kvarteret kan byggstartas direkt.

Bestämmelser i gällande Detaljplan

Kontakt

Adress