PROJEKT

Referensprojekt Norrby 1:1

ADRESS

Öjabyvägen

tillträdesdatum

Maj 2020

Öjabyvägen

Referensprojekt Norrby 1:1

Här har vi drivit ett projekt innefattande inköp av råmark, utveckling i form av detaljplanearbete samt
försäljning av färdigterrasserade mark till två olika verksamheter. Beräknat tillträde för våra kunder
är i maj månad 2020.

Henrik Swahn

Fastighetschef

0723-208902

henrik.swahn@maskinomekan.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder

Adress