PROJEKT

Referensprojekt Norrby 1:1

ADRESS

Öjabyvägen

tillträdesdatum

Juni 2020

Öjabyvägen

Referensprojekt Norrby 1:1

Här har vi drivit ett projekt innefattande inköp av råmark, utveckling i form av detaljplanearbete samt
försäljning av färdigterrasserade mark till två olika verksamheter. Tillträde för våra kunder var i juni månad 2020.

Maja Ivarsson

Mark- och exploateringsansvarig 

0470 – 55 67 04

maja.ivarsson@hovsmarkomaskin.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg

Kontakt

Adress