Tillgänglig mark

Lekaryd 3:32

Här i det växande bostadsområdet Lekaryd Norra finner du det bästa från flera synvinklar.

Storlek:
2 489 kvm
Objekt:
Villatomt
Adress:
Trollvägen Alvesta

Beskrivning av marken

Vi erbjuder en stor och naturnära tomt med närhet till både Alvesta och Växjö.
Närliggande är även Hanaslövsbacken som erbjuder skidåkning på vintern och bike park på sommaren. Kommunalt vatten och VA är indraget till tomten och redo för anslutning.

Tomten säljs grovterraserad och tillträde kan ske direkt om så önskas.

Detaljplan

  • 15 % är högsta utnyttjandegraden i byggnadsarea per fastighetsarea
  • Byggnadshöjd max 8 m
  • Fasad ska utformas med träpanel

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Alvesta Lekaryd 312
Hanaslövs Lekaryd