Tillgänglig mark

Kvarteret Gölen

Mitt i mellan flygplats- och Nylandarondellen ligger kvarteret Gölen om ca 4,3 ha med fint skyltläge mot väg 30.
Kvarteret som är ca 100 meter djupt kan delas upp i mindre fastigheter.

Storlek:
43 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen medger byggnation för service, tillverkningsindustri med lite omgivningspåverkan, kontorslokaler, restaurang, viss partihandel och drivmedelsförsäljning.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 22 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Kvarteret Golen Markbild
Kvarteret Gölen Orienteringskarta