Tillgänglig mark

Kvarteret Havtornet

Längst i norr ligger kvarteret Havtornet om ca 3 hektar med både närhet till omkringliggande naturområden.
Kvarteret har skyltläge mot riksväg 30.

Storlek:
30 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager/logistik, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret just nu och beräknas vara klart sommaren 2023.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 30 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Kvarteret Havtornet
Orienteringskarta Kvarteret Havtornet