Tillgänglig mark

Kvarteret Lingontuvan

Strax söder om Flygplatsrondellen ligger fastigheten Lingontuvan 1 om ca 7000 kvm med skyltläge mot riksväg 30.

Storlek:
7200 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen medger byggnation för  kontorslokaler, restaurang, service, viss partihandel, drivmedelsförsäljning och andra verksamheter med lite omgivningspåverkan.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 12-19 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Kvarteret Lingontuvan
Orienteringskarta Kvarteret Lingontuvan