Tillgänglig mark

Kvarteret Måbäret

Strax norr om vägen mot Härlöv och Nylandaområdets tredje infart ligger kvarteret Måbäret om ca 5 hektar.
Kvarteret går att dela i mindre tomter och har skyltläge mot riksväg 30 och är ca 200 m djupt.

Storlek:
50 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret just nu och beräknas vara klart sommaren 2023.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 30 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Kvarteret Mabaret
Orienteringskarta Kvarteret Måbäret