Tillgänglig mark

Kvarteret Mon

Vid den södra entrén till området ligger kvarteret Mon om ca 7 ha.
Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter.

Storlek:
70 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen medger byggnation av service, tillverkningsindustri med liten omgivningspåverkan, kontorslokaler, restauranger, viss partihandel och hotell/konferensanläggningar.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el byggs fram till kvarteret under 2023/2024.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 17-23 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Kvarteret Mon
Orienteringskarta Kvarteret Mon