Tillgänglig mark

Kvarteret Mossen

Vid den södra entrén till området ligger kvarteret Mossen om ca 6 ha.
Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter.

Storlek:
60 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen medger byggnation av service, tillverkningsindustri med liten omgivningspåverkan, kontorslokaler, restauranger, viss partihandel och hotell/konferensanläggningar.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 23 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Kvarteret Mossen Markbild
Kvarteret Mossen Orienteringskarta