Tillgänglig mark

Kvarteret Tallmyren

Strax söder om vägen mot Härlöv vilken även är Nylandaområdets tredje infart ligger kvarteret Tallmyren om ca 6 hektar.
Kvarteret går att dela i mindre tomter.

Storlek:
10 000 - 60 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion,
lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Kvarteret kan byggstartas direkt.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 28 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Kvarteret Tallmyren
Orienteringskarta Kvarteret Tallmyren