Tillgänglig mark

Kvarteret Tallvitmossan

Strax norr om vägen mot Härlöv och Nylandaområdets tredje infart ligger kvarteret Tallvitmossan om ca 4,7 ha.
Kvarteret kan delas upp i mindre fastigheter.

Storlek:
5000 - 47 000 kvm
Objekt:
Verksamhetsmark
Adress:
Växjö Nylanda

Beskrivning av marken

Detta är områdets smalaste kvarter och därmed ett av få ställen det går att skapa tomter om ca 5000 kvm.

Detaljplanen tillåter markanvändning för industri som medger byggnation för produktion, lager, partihandel eller annan jämförbar verksamhet.

Infrastruktur så som vatten och avlopp, gata och el fram till kvarteret byggs ut just nu och är färdigställt till sommaren 2023.

Detaljplan

  • Högsta byggnadshöjd 30 m
  • Ingen exploateringsgrad som begränsar
  • Minst 20 % av fastighetens yta ska vara genomsläpplig för fördröjning av dagvatten alt. kan underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas

Bestämmelser i gällande detaljplan

Passar det er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

kontakta oss
Markbild Kvarteret Tallvitmossan
Orienteringskarta Kvarteret Tallvitmossan