PROJEKT

Nylanda | Växjö

YTA

140 hektar

DETALJPLAN

Klar Maj 2020

Första tillträde till tomter

2021

Nylanda

Växjös Nya Verksamhetsområde

 Nylanda är Växjös stora utvecklingsprojekt för verksamheter och området blir navet i det framtida växande Västra Växjö med kommunikationer, flygplats, service och handel. Nylanda är strategiskt beläget vid Växjös västra infart där riksvägarna 25 och 30 möts, endast 5 km från stadens centrum.

Här utvecklas 140 ha verksamhetsmark. Detaljplanen tillåter bebyggelse av lager/logistik, kontor, hotell/restaurang, verkstäder, tillverkningsindustri, viss partihandel och drivmedelsförsäljning.
Området är stort, detaljplanen flexibel och möjligheterna många.
 

Företag som Micropower Group, Fellessons byggnadsvaror, Atteviks Lastvagnar, Nivika, JSC-Förvaltning  och GBJ Bygg har redan köpt mark och ska etablera på området. 

För mer information, kontakta Maja Ivarsson.

Maja Ivarsson

Mark- och exploateringsansvarig 

0470- 55 67 04

maja.ivarsson@hovsmarkomaskin.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg

Kontakt

Adress