PROJEKT

Nylanda | Växjö

YTA

140 hektar

DETALJPLAN

Klar Maj 2020

Första tillträde till tomter

2021

Nylanda

Välkommen till Växjös nyaste verksamhetsområde. flexibla, tillgängliga och hållbara tomter.

 Nylanda är Växjös stora utvecklingsprojekt för verksamheter och området blir navet i det framtida växande Västra Växjö med kommunikationer, flygplats, service och handel. Nylanda är strategiskt beläget vid Växjös västra infart där riksvägarna 25 och 30 möts, endast 5 km från stadens centrum.

Här utvecklas 140 ha verksamhetsmark. Detaljplanen tillåter bebyggelse av lager/logistik, kontor, hotell/restaurang, verkstäder, tillverkningsindustri, viss partihandel och drivmedelsförsäljning. Området är stort, detaljplanen flexibel och möjligheterna många.
 

Utbyggnaden av Nylanda pågår för fullt. Första Etappen gata stod klart i januari och andra etappen färdigställs efter sommaren, vilket motsvara 3,1 km av den 4,2 km långa huvudgatan genom området. Samtidigt pågår terrassering av tomter och färdigställande av naturområden och gångstigar. 

Efterfrågan på tomterna på Nylanda är god och över hälften är tomterna är sålda. Tomterna med skyltläge går först. Vill ni veta mer om vilka tomter som finns kvar? Hör av er!

För mer information och intresse av att etablera er här, kontakta Maja Ivarsson.

 

Detaljplanen klar maj 2020
Utbyggnad av gator och va: Sker etappvis med start 2020
Etapp 1 klar jan 2022
Etapp 2 klar aug 2022
Etapp 3 klar aug 2023 
Första gatorna i området kommer öppnas sensommaren 2022
Första tillträde till tomter för intressenter: 2021 

Försäljning av tomter sker löpande 

 

 

140 hektar verksamhetsmark. 
Avstånd till Växjö Centrum: 5 km 
Avstånd till Växjö Airport: 2 km 

I det nya verksamhetsområdet finns två exploatörer: Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin.

Här kan du se vem som äger vilken mark

Maja Ivarsson

Mark- och exploateringsansvarig 

0470- 55 67 04

maja.ivarsson@hovsmarkomaskin.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg

Kontakt

Adress