PROJEKT

Nylanda | Växjö

YTA

140 hektar

DETALJPLAN

Klar Maj 2020

Första tillträde till tomter

2021

Nylanda

Välkommen till Växjös nyaste verksamhetsområde. Etablera dig här. flexibla, tillgängliga och hållbara tomter.

Ett verksamhetsområde på 140 hektar i Västra Växjö, precis intill Småland airport. Här har Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin under flera år arbetat med utvecklingen av området som är Växjö kommuns största detaljplan genom tiderna.

Detaljplanen och tomtindelningen är flexibla, innebär att det finns alla möjligheter för intressenter att skapa och forma en fullt ut ändamålsenlig fastighet för just sin verksamhet. Området passar många olika verksamheter, det kan vara allt från lager/logistik, kontor, industri till hotell, drivmedelförsäljning och restaurang.

För mer information och intresse av att etablera er här, kontakta Maja Ivarsson. 

Växjö är en attraktiv stad i en växande region och här har vi nu möjlighet att erbjuda attraktiv mark för nyetableringar, här har näringslivet verkligen potential att utvecklas. Det finns tomter med och utan skyltläge utmed riksvägarna 25 och 30. Tomtstorlekar från 5000 kvm och uppåt. Tomterna erbjuds grovterrasserade och med fjärrvärmeanslutning.

Yta: 140 hektar verksamhetsmark.
Tidplan:
Detaljplanen klar maj 2020.
Utbyggnad av gator: Sker etappvis med start 2020.
Första gatorna i området kommer öppnas sensommaren 2022.
Första tillträde till tomter för intressenter: 2021.

I det nya verksamhetsområdet finns två exploatörer: Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin.

Här kan du se vem som äger vilken mark

Maja Ivarsson

Mark- och exploateringsansvarig 

0470- 55 67 04

maja.ivarsson@hovsmarkomaskin.se

Vi Förvärvar, Förädlar och Försäljer Färdigterrasserad mark för verksamheter och bostäder i Kronoberg

Kontakt

Adress